Önéletrajz

SZAKMAI ÉLETRAJZ

Dr. Sükösd Csaba

címzetes egyetemi tanár, nyugdíjas
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nukleáris Technika Tanszék

Video portré (2011)

Iskolai végzettség:   
– okleveles fizikus, ELTE Természettudományi Kar 1966 – 1971
– középiskola: József Attila Gimnázium, Budapest, 1961 – 1965

Tudományos fokozat
–  Fizikai tud. kandidátusa  Magyar Tudományos Akadémia 1983
–  Egyetemi doktori fokozat ELTE Természettudományi Kar 1975

Nyelvismeret:             
   francia (felsőfok), német (középfok), angol (középfok).

 Jelenlegi beosztás:

– címzetes egyetemi tanár (nyugdíjas) BME Nukleáris Technikai Intézet 2013-

Korábbi beosztások:  

– igazgatóhelyettes BME Nukleáris Technikai Intézet 1994-2013
– egyetemi docens, BME Nukleáris Technika Tanszék 1992-2013
– tanszékvezető, BME Nukleáris Technika Tanszék (1998-2011)
– dékánhelyettes BME Természettudományi Kar (1998-2007)
– egyetemi docens ELTE Atomfizikai Tanszék (1984-1992)
– egyetemi adjunktus ELTE Atomfizikai Tanszék (1975-1983)
– egyetemi tanársegéd ELTE Atomfizikai Tanszék (1971-1974)

Külföldi szakmai tapasztalatok:
    1973-74    Centre de Recherches Nucléaires Saclay, France
                   (tudományos vendégkutató, ösztöndíjas)
    1978-80    Kernforschungsanlage Jülich, Germany, Institut für Kernphysik I.
                   (tudományos vendégkutató)
    1984-85    Kernforschungsanlage Jülich, Germany, Institut für Kernphysik I.
                   (tudományos vendégkutató)
    1992-94     Université Catholique de Louvain, Institut de Physique Nucléaire
                   (összesen 9 hónap, meghívott professzor az Európai Közösség
                    és a belga kormány ösztöndíjával)

Kitüntetések:
– “Wigner Jenő-díj” (2011), (PDF)
–  “Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje”  (2009)
– A “Kar Kíváló Oktatója” BME Természetudományi Kar (2007)
 “Tanári Delfin Díj” (2007), (JPG)
– “Dékáni Dícséret”BME Természettudományi Kar (2006)
– “Széchenyi Professzori Ösztöndíj” (1999-2003)
– “Az Oktatásügy Kíváló Dolgozója” (1977)
– “Felsõoktatási Tanulmányi Érdemérem” (1971)

 Szakmai tevékenység
– Kísérleti magfizika, neutronfizika, maghasadás, magreakciók, óriásrezonanciák,
– Radioaktív nyalábok, nukleáris asztrofizika,   
– Környezeti sugárzások és a radonprobléma.

Korábban (1992 előtt):
 – Kísérleti atom- és molekulafizika,
 – Elektronspin-rezonancia,
 – Magas hõmérsékletû szupravezetõk.   

Szakmai közéleti tevékenység:
 – Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Magfizikai Szakcsoportjának titkára (1986-1991),
 – A Magyar Tud. Akadémia Magfizikai Albizottságának tagja (1990-93, 2014-  )
 – Az IRPA Magyar Nemzeti Bizottságának tagja (1991- 1993)
 – A Magyar Nukleáris Társaság ügyvezetõ titkára (1992-94)
 – A Magyar Nukleáris Társaság elnökségi tagja (1998-2001)
 – A Magyar Nukleáris Társaság alelnöke (2012-2021 )
 – A Magyar Nukleáris Társaság elnöke (2004-2007)
 – Az Európai Nukleáris Társaság (ENS) Information Committee tagja (1994-2002)
 – Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke (1996-1998, 2006-2011, 2013-2015 )
 – A Magyar Pugwash Bizottság titkára (1997-2000)
 – Az MTA Sugárvédelmi és Környezetfizikai Bizottságának tagja (1997-2011)
 – A Budapest Science Center (Csodák Palotája) kuratóriumának elnöke (1998-2003)
 – Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny versenybizottságának vezetője (2003- )
 – A Fizikai Szemle szerkesztőbizottságának tagja (1998 – )
 – A European Nuclear Education Network Association (ENEN) igazgatótanácsának tagja (2003-2009 )

Oktatási tevékenység

Elõadások:
 – magfizika, nukleáris technika  ELTE fizikus ill. fizikatanár hallgatóknak (1972-92), 
 – atom-és molekulafizika , ELTE fizikatanár szakos hallgatóknak (1985-93)
 – speciális elõadások magfizikából, magtechnikából, magenergetikából és sugárvédelembõl (1973-92),
 – Mag- és Részecskefizika I. BME mérnök-fizikusoknak ,1992-2011
 – Modern nukleáris módszerek BME mérnök-fizikusoknak, 1992-2008 (más előadókkal közösen)
 – Nukleáris technika modul szemináriumai BME mérnök-fizikusoknak 1992-2011
 – Fizikus MSc képzés Nukleáris technika szakirányának szemináriumai BME Fizikus MSc hallgatóknak 2009-
 – Radiológiai technikák BME-SOTE Orvos-biológiai mérnökképzés hallgatói számára 1994-2006 (más előadókkal közösen)
 – Mag- és neutronfizika BME Energetikai mérnök BSc 2006-
 – Környezetvédelem alapjai BME Fizika BSc 2007-
 – Magfizika BME Fizikus MSc 2009-
 – A nukleáris leszerelés kérdései BME általános  2000-  (más előadókkal közösen)

Angol nyelvű elõadások (Lectures in English):

 – Nuclear physics and nuclear techniques BME angol nyelvû képzés 1992,
 – Nuclear Physics BME angol nyelvû MSc. ill. PhD képzés 1994-1998
 – Radiation Physics BME angol nyelvû MSc. ill. PhD képzés 1997-2003
 – Nuclear Physics BME angol nyelvű képzés duisburgi hallgatóknak 2014-
 – Nuclear Fundamentals BME angol nyelvű képzés vietnami oktatási szakembereknek 2013-

 Laboratóriumok:
  – Magfizikai laboratórium ELTE fizikusoknak 1972-1992,
  – Magfizika labor ELTE fizika szakos tanároknak 1985-2003
  – Elektronikai laboratórium ELTE geofizikusoknak, biológusoknak és földtudomány szakosoknak  (1972-1988),
  – Emelt szintû reaktorfizika lab. ELTE fizikus hallgatóknak 1995-2003
  – BME Fizika BSc és Fizikus MSc szakos hallgatói laboratóriumokban való részvétel 2006-

Angol nyelvű laboratóriumok (Laboratory practices in English):

  – Reactor physics lab.  BME angol nyelvû képzés 1993,
  – “Eugene Wigner Course for Reactor Physics Experiments” hallgatói laboratórium vezetése angol nyelven 2003-2007

Továbbképzések  :
 – Középiskolai fizikatanárok rendszeres magfizikai és sugárvédelmi szakmai továbbképzésének megszervezése és vezetése, valamint előadások tartása (1985-2000)
 –  Humánökológus-szakos posztgraduális képzés fizika tárgyai tematikájának kidolgozása és rendszeres vezetése (1989-1998)
 – Magas szintű informatika oktatás és labor létrehozására irányuló TEMPUS pályázat kezdeményezése, kidolgozása és koordinálása (ELTE,1991-1993).
 – Középiskolai fizikatanárok CERN-i továbbképzésének évenkénti megszervezése és vezetése (2006-2015)
 – Science on Stage hazai válogatóversenyek szervezése “Színpadon a Természettudomány” címmel. 2010-2018
  – A magyar delegáció vezetése a Science on Stage 2011 nemzetközi természettudomány-tanítási fesztiválra Koppenhágába 
 – A magyar delegáció vezetése a Science on Stage 2015 nemzetközi természettudomány-tanítási fesztiválra Londonba
– A magyarországi (Debrecen) nagy nemzetközi Science on Stage 2017 nemzetközi természettudomány-tanítási fesztivál egyik fő szervezője.
– A magyar delegáció vezetése a Science on Stage 2019 nemzetközi természettudomány-tanítási fesztiválra Estorilba (Portugália)

E-mail:  sukosd(kukac)reak.bme.hu