Fizika

Lásd: https://fizika.tbg.hu/

Online tananyag a 9 évfolyam és EK számára
(Mechanika, Hőtan) NAT2020

Online tananyag a 10 évfolyam és EK számára
(Elektromosságtan, Elektrodinamika, Periodikus mozgások, Optika, Atomfizika, Magfizika, Csillagászat) NAT2020

Fizika kísérletek videói külön

Mechanika

Newton törvénye
Newton törvénye ( a= F /m) 
Hatás-visszahatás törvénye
Newton törvénye
Nyomás
A nyomás tanulmányozása
Bernoulli törvénye
Hidrosztatikai nyomás

Villamosságtan

Elektrosztatika
Faraday kalitkája
Elektromos töltés átvitele
Giling-galang motor (házilag)
Elektromos töltés megmaradása
Volta-oszlop házilag
Van de Graaff generátor házilag
Töltésátvitel
Töltésátvitel “profi eszközzel”
Van de Graaff generátor és a töltések sorsa …
Az árammal átjárt vezető közelében elhelyezett iránytű az áram hatására elfordul.
Jedlik villamfeszitője

Mágnesesség

Mágnesek vonzása
Mágneses erőtörvény 1
Mágneses erőtörvény 2
Faraday motor
Gémkapocs motor
Homopoláris motor
Folyadékmágnes
Jedlik forgony Hg nélkül

Magfizika

Thomson modell – “mazsolás puding”
Láncreakció