FIZIKAI NOBEL-DÍJ 2003-ban

A 2003-as év fizikai Nobel-díját
Alekszej A. Abrikosov (Oroszország, illetve USA),
Vitalij L. Ginzburg (Oroszország) és
Anthony J. Leggett (Egyesült Királyság, illetve USA) fizikusoknak ítélték oda,
a szupravezetés és a szuperfolyékonyság elméleti alapjainak kidolgozásáért.

A fizikai Nobel díjat a Svéd Tudományos Akadémia öt személyből álló bizottsága ítéli oda. Az idei Nobel díjasok nevét 2003.október 7.-én 11.45 perckor (svéd idő szerint) jelentették be.   A tízmillió svéd koronával (mintegy 280 millió forint) járó díjat ezúttal három tudós, a  kvantumfizika terén kifejtett munkásságáért kapja. A Nobel-bizottság nem első alkalommal ítélt oda a szupravezetés területén végzett kutatásért díjat. Legutóbb 1957-ben Bardeen, Cooper és Schrieffer a kezdőbetűikről elnevezett BCS elmélet megalkotásáért kaptak,  amellyel a szupravezetők minden alapvető tulajdonságára választ adtak.

Alekszej A. Abrikosov

Alekszej A. Abrikosov

 • 1928-ban született (75 éves) Moszkvában, a volt Szovjetunióban
 • orosz-amerikai állampolgár
 • 1951-ben Moszkvában doktori fokozatot kapott
 • Jelenleg az Argonne National Laboratory munkatársa (Argonne, Illinois, USA)

 

Vitalij L. Ginzburg

Vitalij L. Ginzburg

 • szovjet fizikus és asztrofizikus, kutatásai kiterjedtek a szupravezetésre, a rádióhullámok terjedésének elméletére, a rádiócsillagászatra és a kozmikus sugárzás eredetére
 • 1916-ban született (87 éves) Moszkvában
 • orosz állampolgár
 • 1938-ban végzett a Moszkvai Egyetemen
 • 1940-ben kinevezték a Szovjetunió Tudományos Akadémiájához tartozó Lebegyev Fizikai Intézetbe
 • 1945- 1968 között a a Gorkiji Egyetemen tanított
 • 1968-tól a Moszkvai Műszaki-Fizikai Intézetben tanított, valamint kutatással foglakozott
 • 1953-ban kapta meg a Szovjetunió Állami Díját
 • 1966-ban Lenin-díjat kapott
 • doktori fokozatot Moszkvában szerzett
 • a Lebegyev Fizikai Intézet (Moszkva) elméleti fizikai kutatócsoportjának vezetőjeként dolgozott

 

Anthony J. Leggett

Anthony J. Leggett

 • 1938-ban született (65 éves) Londonban
 • brit-amerikai állampolgár
 • 1964-ben Oxfordban szerzett fizikából doktori fokozatot
 • 1983 óta  az Illinois egyetem professzora
 • jelenleg is az University of Illinois (Urbana-Champaign, USA) professzora

 

Mi a szupravezetés? - szupravezetés alatt a rendkívül alacsony hőmérsékletre lehűtött anyagok különleges viselkedését értjük. Egyes anyagokban ilyenkor az ellenállás pontosan nulla. Ez azt jelenti, hogy az ilyen anyagokban folyó áramból nem keletkezik Joule-féle hő, azaz az áramnak nincs semmilyen vesztesége. Egy ilyen anyagból készült gyűrűben ha áramot keltünk, az idők végezetéig kering benne az áram. A kutatók nagy várakozással tekintettek ezekre a különleges anyagokra: arra gondoltak, hogy  olyan távvezetékeket lehet majd építeni, amelyek veszteség nélkül szállítják az elektromos energiát.

Hamarosan kiderült azonban, hogy a szupravezető állapot nem túlságosan erős mágneses térrel könnyen megszüntethető. Ez viszont azt jelenti, hogy a szupravezetőben nem folyhat erős áram, hiszen az áram is létrehoz maga körül mágneses teret, ami viszont megszünteti a szupravezető-állapotot.

A kérdésekre az 1930-as években Meissner és Ochsenfeld német fizikusok  válaszoltak, amikor bebizonyították, hogy a  szupravezetők belsejébe a mágneses tér nem tud behatolni.

Az 1950-es évek közepén a fizikusok már sejtették, hogy a szupravezetés és a fémek kristályrácsa között szoros kapcsolat lehet. Ekkor kísérletekkel igazolták, hogy a szupravezetéshez szükséges kritikus alacsony hőmérséklet függ a kristályrácsban lévő atomok tömegétől, azaz ugyanazon elem izotópjainak más és más a kritikus hőmérséklete.

1957-ben létrejött a  Bardeen, Cooper és Schrieffer (BCS) elmélet, amely a szupravezetők minden alapvető tulajdonságára választ adott. Megállapították, hogy a szupravezető fémek belsejében az elektronok párokba kapcsolódnak (Cooper-pár), s ezek a párok azután már akadály (ütközések) nélkül tudnak a kristályrács belsejében mozogni. Szupravezető állapotban a fémekben lévő elektron-anyag "szuperfolyékony" - azaz súrlódás nélkül tud elmozdulni. Más ilyen folyadékot is találtak. Bár az elmélet nagyon lépett előre, de a szupravezető távvezetékek építéséhez még mindig nem volt elegendő ismeretanyag.

bcs_anim.gif (7234 bytes)

Az animáció a köv. oladról származik: http://superconductors.org/oxtheory.htm

A következő időszakban a kutatókat fokozatosan kezdte foglalkoztatni az a probléma, hogy hogyan fordulhat elő, hogy az ötvözetek és a szennyezett fémek szupravezető viselkedése eltér a szokásostól, ugyanakkor érdekessé vált, hogy egyes esetekben előfordul, hogy a mágneses tér nem szorul ki teljesen az anyagból.

A most Nobel díjjal jutalmazott két orosz kutató, Ginzburg és Abrikoszov megfigyelte, hogy az általuk vizsgált szennyezett fémeknél illetve ötvözeteknél a szupravezető alakjától függően normális és szupravezető tulajdonságot mutató rétegek alakulnak ki. A mágneses tér a nem-szupravezető térrészekbe be tud hatolni, s így mágneses "fonalak" alakulhatnak ki, amelyek rácsot képesek alkotni (Abrikoszov-rács). A két tudós kutatásai hozzájárultak annak megállapításához, hogy a mágneses tér "nem feltétlenül akadálya" a szupravezetésnek.

 

A szupravezetők ipari elterjedése még mindig nem valósult meg széleskörűen, hiszen a szupravezetés csak rendkívül alacsony hőmérsékleten valósítható meg.

1986-ban, a szupravezetés felfedezésének 75. évfordulóján,  Bednorz és Müller svájci kutatók bejelentették, hogy egy sok atomból összetett molekulájú anyagon már 30-35 K (kelvin) környékén tapasztaltak szupravezetést. A bejelentést követően egyre többen ez irányban gyorsították meg kutatásaikat és egyre magasabb hőmérsékleten tapasztalták ezt a különleges állapotot. A jelenlegi kutatások szerint 130-140 K is tapasztaltak szupravezetést. Ezeket az anyagokat "magas hőmérsékletű szupravezetőknek" hívják, bár a hétköznapi életben 140 K (= - 133 oC) még bizony nagyon alacsony hőmérséklet.

Mire használják a szupravezetőket ?

Annak ellenére, hogy a szupravezetők még mindig nem terjedtek el olyan célokra, ahogyan azt eredetileg gondolták (veszteségmentes távvezetékek), napjainkban egyre több és szélesebb felhasználást nyernek:

Linkek: http://www.nobel.se/physics/laureates/2003/phyadv03.pdf
http://physicsweb.org/article/news/7/10/4
http://www.eere.energy.gov/EE/power_superconductivity.html
http://www.origo.hu/tudomany/technika/20031007fizikai.html

Dr. Jarosievitz Beáta